alumil m9650 M9650 je ekonomičan sistem sa termo prekidom sa posebnim poliamidom sa staklenim vlaknima. Sertifikovan je u Njemačkom institutu IFT Rozenhajm, nudi osnovnu izolaciju, i može se kombinovati bez posebnih estetskih razlika sa sistemom M11000 na istom objektu, jer imaju slične karakteristike i dizajn.

 • Osnovna dubina sistema 50mm
 • Debljina stakla do 30mm a nosivost po krilu do 130kg
 • Mogućnost kombinovanja sistema sa euro žlijeb ili PVC žlijeb okovima
 • Specijalni 18 mm poliamid u štokovima i krilima obezbeđuje Uf = 2,6 – 3,3 W/m²K
 • zaptivanje pomoću tri EPDM zaptivke

 • veliki broj različitih rješenja, sa mogućnošću upotrebe profila različitog estetskog dizajna
 • ugradnja otklopno-nagibnog okova
 • okov za euro žlijeb ili okov za PVC profile
 • profili sa dvije slobodne komore koje omogućavaju dobru evakuaciju vode i dobro vezivanje
 • termički prekid pomoću poliamida ojačanih staklenim vlaknima (18mm)
 • mogućnost upotrebe livenih spojnica, spojnica za upresavanje i spojnica sa Klinovima

 

Mogućnost izrade:

 • jednokrilni ili dvokrilni prozori i vrata sa ili bez grilja
 • ulazna vrata
 • konstrukcije sa nepravilnim uglovima